Grad na gori – Imotski

26. srpnja 2012 Imota 0

Imotski ima sva obilježja primorskog grada, iako je smješten dublje u kontinentu i na samom raskrižju Dalmatinske Zagore te Bosne i Hercegovine. Najvrjedniji spomenik grada […]

Duboko dolje

10. prosinca 2009 Imota 0

Prije deset godina ljetovali smo u Stobreču. Odvojili smo dan za posjetu Verinoj sestrični Ljerki, koja se udala u Imotski. Cesta je vodila iznad Makarske […]

Imotski, Tin i Olimp

18. veljače 2009 Imota 0

Silazimo u Imotsko polje. Tu je negdje samostan koji opisuje Aralica u romanu “Duše robova”. Njivica do njivice kao u Hrvatskom zagorju. Imotski je na […]

Prološka kula

18. veljače 2009 Imota 0

Godinama mi je pogled na sjeverozapad Imotskog polja završavao na prološkoj tvrdavi, koja stoljećima bdije nad usjekom Badnjavica. Kad bih joj se približio s mosta […]

Put u Imotu

11. veljače 2009 Imota 0

Ima Imota sedmera vrata. Vrata od Neretve. Vrata od Cetine. Vrata od Bosne. Vrata od mora. Vrata od neba. Vrata od zemlje. I vrata od […]