Biljni svijet

16. veljače 2009 Imota 1

Biljni svijet Imotske krajine u geobotaničkom smislu pripada mediteransko-submediteranskom flornom elementu. Područje Imotske krajine u određenoj mjeri čini prijelaz od mediteranskoga, primorskoga ka kontinentalnom klimatskom […]