Govori Dalmatinske zagore

6. ožujka 2009 Imota 0

U unutrašnjosti Dalmacije, u Dalmatinskoj zagori, dominantni su dijalekatni idiomi novoštokavski ikavski govori, oni što pripadaju tzv. zapadnom dijalektu, piše dijalektolog Josip Lisac u tekstu […]