Grad na gori – Imotski

26. srpnja 2012 Imota 0

Imotski ima sva obilježja primorskog grada, iako je smješten dublje u kontinentu i na samom raskrižju Dalmatinske Zagore te Bosne i Hercegovine. Najvrjedniji spomenik grada […]