Grad na gori – Imotski

26. srpnja 2012 Imota 0

Imotski ima sva obilježja primorskog grada, iako je smješten dublje u kontinentu i na samom raskrižju Dalmatinske Zagore te Bosne i Hercegovine. Najvrjedniji spomenik grada […]

Topana

27. srpnja 2009 Imota 0

Za imotsku tvrđavu Topanu, smještenu na istočnoj strani Modrog jezera, vjeruje se da je starija od tisuću godina. Kao iznimno važno strateško uporište, spominje se […]